X
Produkt byl přidán do objednávky. Přejít k pokladně »

Obchodní a technický partner Sika CZ, s.r.o.
Aplikátor produktů Sika CZ, s.r.o.
Nabídka stavebních prací firmy N.T.Plus

[x]

Přihlásit se

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito obchodními podmínkami.

Prodávající:

N.T. Plus, spol. s r.o.

U Sila 353

463 11  Liberec 30

IČ: 25412442

DIČ: CZ25412442

 

Kupující:

Kupující – fyzická osoba bez uvedení IČ (dále jen koncový uživatel) při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující – podnikatelský subjekt – při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě – přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího – podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 • Identifikační data kupujícího (Jméno, popř. obchodní jméno společnosti, IČ, DIČ, fakturační, popř. i dodací adresu, pokud se liší od adresy fakturační)
 • druh zboží
 • množství a velikost balení
 • číselné označení podle stupnice RAL nebo DB
 • odstín
 • dodací termín
 • místo dodání
 • datum, popř. číslo objednávky
 • Platební podmínky
 • Kontaktní osobu včetně telefonického spojení

Objednávka

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Obsahuje:

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické, popřípadě písemné nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (automatické potvrzení přijetí objednávky generované e-shopem není považováno za závazné potvrzení objednávky)

Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co nejkratším termínu.

Dodací lhůty

Dodací lhůty se liší podle množství a druhu objednaného zboží. Pro běžně používané materiály platí dodání do 3 pracovních dnů. Pro speciální barevné odstíny nátěrů a stěrek platí dodací lhůta 7-10 pracovních dnů.

Technické poradenství pro optimální využití dodávaných produktů a zaškolení Vašich pracovníků přímo na staveništi je bezplatnou součástí poskytovaných služeb.
Dle další dohody jsme připraveni Vám nabídnout množstevní objektové slevy z ceníkových položek. Výše slev je individuální a po vzájemném osobním jednání.
Připomínáme, že naše firma nabízí taktéž odborné aplikace těchto produktů.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávky bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením.

 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající se rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeného na zálohové faktuře.

 Platební podmínky

Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem nebo při převzetí zboží.

Způsob úhrady:

 • Platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo
 • Platba v hotovosti při převzetí dodaného zboží - dobírka
 • Platba převodem zálohovou fakturou 

Dodací podmínky

Objednané zboží je odesíláno případně dodáváno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle do 1 – 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a provedení úhrady zálohové faktury (pokud je placeno před odběrem). Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím nebo oprávněným zástupcem kupujícího. Doprava zboží je zajišťována po celé České republice. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 Konkrétní způsob dodání volí prodávající podle charakteru objednaného zboží. Zákazník bude o zvoleném způsobu informován.  Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je vždy uvedena na potvrzení objednávky a na faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - počet balíků a neporušenost obalů a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.

Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:

 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní  a s originálním dokladem o koupi.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
 • Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
 • Částka za zboží bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

 

Reklamační podmínky

Ke každému zboží je přikládána faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dokladu o převzetí zboží.  Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady neprodleně uplatnit u prodávajícího, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího nebo přepravního listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.


Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobně apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, jež se týkají objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Výjimky z těchto smluvních podmínek lze sjednat osobním jednáním s prodávajícím.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

K momosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Poslat na e-mail Vytisknout stránku

© 2019, Ing. Tomáš Honzík - ntplus.cz – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Obchodní podmínky | Výměna odkazů | Mapa stránek |

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů B2C Brána | XHTML 1.0 | CSS 3