Upravit stránku

Oprava průmyslové podlahy skladu

 • Průmyslové podlahy
  Původní stav betonové podlahy skladu
 • Průmyslové podlahy
  "Sešívání" dilatačních spár, tak aby finální povrch byl bezesparý
 • Průmyslové podlahy
  Hotová epoxidová stěrka - hladký povrch

Litá podlaha ve výrobní hale

 • Průmyslové podlahy
  Stav průmyslové podlahy po betonáži a tryskání povrchu betonu
 • Průmyslové podlahy
  Stav průmyslové podlahy po betonáži a tryskání povrchu betonu
 • Průmyslové podlahy
  Provedena seperační stěrka na vlhký beton a penetrace
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch průmyslové podlahy s protiskluzovým povrchen

Oprava a finální povrstvení betonové podlahy skladu

 • Průmyslové podlahy
  Příprava pokladu staré betonové podlahy broušením
 • Průmyslové podlahy
  Rozdíl mezi povrchem podlahy po opravě a původní betonovou podlahou
 • Průmyslové podlahy
  Staré dilatační spáry v betonové podlaze
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch průmyslové podlahy s protiskluzovým povrchem

Povrch podlahy garáží epoxidovými stěrkami a nátěry

 • Průmyslové podlahy
  Původní podlaha bez spádu po přípravě podkladu broušením
 • Průmyslové podlahy
  Provádění finálního nátěru s protiskluzovým povrchem
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch podlahy na spádové betony
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch podlahy garáží
 • Průmyslové podlahy
  Drenážní plastbeton pro odvod vody z pracovní spáry bílé vany

Vyspravení a povrch průmyslové podlahy s protiskluzovou úpravou

 • Průmyslové podlahy
  Příprava podkladu tryskáním
 • Průmyslové podlahy
  Příprava podkladu tryskáním
 • Průmyslové podlahy
  Vyrovnání povrchu plastmaltou
 • Průmyslové podlahy
  Stěrkování povrchu podlahy
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch průmyslové podlahy s protiskluzovou úpravou "nopovou strukturou"

Vyspravení a finální povrch betonové podlahy prodejny polyuretanovou stěrkou

 • Průmyslové podlahy
  Původní stav betonové podlahy
 • Průmyslové podlahy
  Finální povrch polyuretanovou stěrkou - prodejna

Oprava a nový povrch průmyslové podlahy chodby a skladu

 • Průmyslové podlahy
  Hotová podlaha po vyspravení a provedené epoxidové stěrce
 • Průmyslové podlahy
  Původní povrch průmyslové podlahy se starými nesoudržnými nátěry
 • Průmyslové podlahy
  Původní povrch průmyslové podlahy se starými nesoudržnými nátěry
 • Průmyslové podlahy
  Hotová podlaha po vyspravení a provedené epoxidové stěrce
 • Průmyslové podlahy
  Původní povrch průmyslové podlahy se starými nesoudržnými nátěry
 • Průmyslové podlahy
  Hotová podlaha po vyspravení a provedené epoxidové stěrce

Barevný povrch betonové podlahy

 • Průmyslové podlahy
  Nové kancelářské provozy - původní stav
 • Průmyslové podlahy
  Finální povrch barevnou epoxiodvou stěrkou
 • Průmyslové podlahy
  Nové kancelářské provozy - původní stav
 • Průmyslové podlahy
  Finální povrch barevnou epoxiodvou stěrkou

Vyrovnání průmyslové podlahy plastmaltou a stěrkování

 • Průmyslové podlahy
  Epoxidový nátěr průmyslové podlahy
 • Průmyslové podlahy
  Původní zamaštěný povrch podlahy- příprava podkladu frézováním
 • Průmyslové podlahy
  Vyrovnání betonové podlahy plastmaltou

Oprava a nový finální povrch betonové podlahy epoxidovou stěrkou

 • Průmyslové podlahy
  Povrch stávající průmyslové podlahy po vybourání nenosných částí + sponkování trhlin
 • Průmyslové podlahy
  Hotová průmyslová podlaha dílny epoxidovými stěrkami a nátěry, s protiskluzovým povrchem
 • Průmyslové podlahy
  Stav betonové podlahy po přípravě povrchu tryskáním
 • Průmyslové podlahy
  Hotová průmyslová podlaha dílny epoxidovými stěrkami a nátěry, s protiskluzovým povrchem

Vyspravení a nátěr vnitřního schodiště

 • Oprava betonu
  Původní stav schodiště po obroušení a provedení hrubých vysprávek
 • Oprava betonu
  Hotová oprava schodiště
 • Oprava betonu
  Hotová oprava schodiště

Oprava zaolejované betonové podlahy

 • Průmyslové podlahy
  Původní stav průmyslové podlahy
 • Průmyslové podlahy
  Průmyslová podlaha po celkové sanaci

Oprava spár v podlaze pro vysoké mechanické namáhání

 • Průmyslové podlahy
  Zaplnění spár epoxidovou spárovací hmotou pro vysoké mechanické zatížení
 • Průmyslové podlahy
  Prořez a vyčištění stávajících spár: dlažba x nerezové odtokové žlaby

Sanace průmyslové podlahy

 • Průmyslové podlahy
  Původní stav betonové průmyslové podlahy po otryskání a provedené penetrace (vč. proysypu křemičitým pískem) a provedeném sponkování spár a trhlin
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch betonové podlahy epoxidovými nátěry a stěrkami
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch betonové podlahy po opravě epoxidovými nátěry a stěrkami
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch betonové podlahy epoxidovými nátěry a stěrkami

Nátěr betonové podlahy skladu

 • Průmyslové podlahy
  Povrch podlahy po broušení
 • Průmyslové podlahy
  Povrch podlahy po finálním epoxidovém nátěru Sikafloor

Chemicky odolný povrch skladu

 • Průmyslové podlahy
  Stará betonová podlaha - vybourání nesoudržného podkladu
 • Průmyslové podlahy
  Povrch betonové podlahy skladu po opravě. Finální epoxidová stěrka

Vyspravení a mechanicky odolný povrch betonové podlahy chodby

 • Průmyslové podlahy
  Stávající povrch betonové podlahy po otryskáné
 • Průmyslové podlahy
  Průmyslová podlaha po provedených opravách a finální epoxidové stěrce

Otryskání podkladu vyspravení a konečný povrch výrobních provozů

 • Průmyslové podlahy
  Původní průmyslová podlaha s dlažbou
 • Průmyslové podlahy
  Hotová průmyslová podlaha

Oprava podlahy garáže

 • Průmyslové podlahy
  Pohled na původní povrch podlahy garáže
 • Průmyslové podlahy
  Finální povrch podlahy v garáži, po opravě

Povrch ve výrobní hale (povrstvení dlažby)

 • Průmyslové podlahy
  Stav průmyslové podlahy před opravou (dlažba ve výrobní hale)
 • Průmyslové podlahy
  Průmyslová podlaha pře starou dlažbu po vyspravení a epoxidových nátěrech

Vyspravení a bezprašný nátěr betonové podlahy

 • Průmyslové podlahy
  Průmyslová podlaha s výtluky
 • Průmyslové podlahy
  Povrch průmyslové podlahy po opravě

Povrch betonové podlahy skladu

 • Průmyslové podlahy
  Betonová podlaha - původní stav
 • Průmyslové podlahy
  Povrch průmyslové podlahy po opravách, stěrkování a barevnývch nátěrech

Nátěr betonové podlahy kotelny

 • Průmyslové podlahy
  Betonová podlaha - původní stav
 • Průmyslové podlahy
  Po provedených opravách a finální epoxidový nátěr

Povrch betonové podlahy výrobní haly

 • Průmyslové podlahy
  Povrch podlahy s epoxidovou stěrkou

Průmyslové podlahy

 • Průmyslové podlahy
  Původní stav povrchu betonu
 • Průmyslové podlahy
  Hotový povrch průmyslové podlahy

Vodotěsný pochůzný nátěr balkonů, teras, schodišť

 • Nátěr na balkóny, terasy, venkovní betonové konstrukce
  Vodotěsný pochůzný nátěr balkonů, teras, schodišť

Odvodnění a vyspádování prostoru stávající betonové podlahy

 • Průmyslové podlahy
  Jádrové vývrty, řezání a bourání stávající železobetonové podlahy
 • Průmyslové podlahy
  Položení odvodnění a napojení na stávající potrubí kanalizace
 • Průmyslové podlahy
  Betonáž do úrovně izolace a provedení vodotěsné stěrky
 • Průmyslové podlahy
  Provedení spádového plastbetonu a omyvatelného povrchu epoxidovou stěrkou Sikafloor

Vyspravení a povrch průmyslové podlahy s protiskluzovou úpravou

 • Průmyslové podlahy
  Epoxidiový nátěr betonové podlahy s nopovou strukturou
Nahoru