Upravit stránku

Oprava průmyslové podlahy skladu

Litá podlaha ve výrobní hale

Vyspravení a finální povrch betonové podlahy prodejny polyuretanovou stěrkou

Oprava a nový povrch průmyslové podlahy chodby a skladu

Barevný povrch betonové podlahy

Oprava a nový finální povrch betonové podlahy epoxidovou stěrkou

Vyspravení a nátěr vnitřního schodiště

Vyrovnání průmyslové podlahy plastmaltou a stěrkování

Sanace zamaštěné betonové podlahy

Oprava spár v podlaze pro vysoké mechanické namáhání

Sanace průmyslové podlahy

Oprava a finální povrstvení betonové podlahy skladu

Nátěr betonové podlahy skladu

Chemicky odolný povrch skladu

Vyspravení a mechanicky odolný povrch betonové podlahy chodby

Otryskání podkladu vyspravení a konečný povrch výrobních provozů

Oprava podlahy garáže

Povrch ve výrobní hale (povrstvení dlažby)

Vyspravení a bezprašný nátěr betonové podlahy

Barevný nátěr podlahy skladu

Nátěr betonové podlahy kotelny

Povrch betonové podlahy výrobní haly

Průmyslové podlahy

Vodotěsný pochůzný nátěr balkonů, teras, schodišť

Odvodnění a vyspádování prostoru stávající betonové podlahy

Povrch podlahy garáží epoxidovými stěrkami a nátěry

Vyspravení a povrch průmyslové podlahy s protiskluzovou úpravou

Nahoru