Upravit stránku

Opravy betonu protihlukové stěny a ochranný nátěr, výměra: 4.500 m2

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Příprava podkladu protihlukové stěny tryskáním vodním paprskem
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Lokální opravy povrchu betonu. Sanace betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotový povrch protihlukové stěny nátěrem. S odolností proti posypovým solím.
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Nátěr betonu prováděný stříkací technikou
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotový povrch protihlukové stěny po opravách a nátěrech

Sanace betonu železničního mostu a mostní římsy, včetně ochranného nátěru

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav železničního mostu před opravami
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotová oprava mostu po provedených reprofilacích betonu a ochranných nátěrech
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav železničního mostu před opravami a před betonáží nové římsy
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotová oprava mostu po provedených reprofilacích betonu a ochranných nátěrech
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav římsy železničního mostu před sanací betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotová oprava římsy mostu po provedených opravách betonu a ochranných nátěrech

Sanace betonu železobetonové opěrné stěny a provedení ochranného nátěru

 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Původní stav železobetonové opěrné stěny
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Původní stav opěrné stěny před sanací
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Původní stav železobetonové opěrné stěny
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Příprava podkladu vysokotlakým vodním paprskem
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Odstranění nesoudržných částí betonu a očištění podkladu vysokotlakým vodním paprskem
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Lokální opravy betonu hrubou opravnou maltou.
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Stěrkování rubu opěrné stěny
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Dokončená stěrka na beton
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Opěrná stěna po opravách a nátěrech
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Opěrná stěna po provedené opravě a opatřená ochrannými nátěry.
 • Sanace, reprofilace, opravy betonu a železobetonu. Nátěr na beton.
  Opěrná stěna při provádění ochranného nátěru na beton

Sanace betonu jímek a ochranný nátěr proti chemickému zatížení. Trvalé chemické zatížení.

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav betonu po odstranění nenosných částí povrchu betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotový povch betonu po reprofilaci, stěrkování a chemicky odolných nátěrech
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Vybourání narušeného betonu dna jímky
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotový povrch betonu po opravách. Chemicky odolný nátěr.

Povrchové úpravy pohledových betonových konstrukcí

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hrubá reprofilace betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav povrchu pohledového betonu po sanačních pracích
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav povrchu pohledového betonu po odbednění
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Pohledový beton po opravách. Finální stěrka na beton.
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Nesoudržný betonový podklad po osekání
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Povrch betonu po osekání nesoudržného podkladu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Po provedené sanaci betonu a finální stěrce

Otryskání pískem. Sanace a nátěr betonu. Protikorozní nátěr ocelových konstrukcí

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Povrch betonu před opravami
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav betonových a ocelových konstrukcí před provedním oprav
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav zakázky po sanačním zásahu: reprofilace betonu, stěrkování a ochranné nátěry na beton.
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Opravy a povrchové úpravy betonu. Nátěr na ocelové nosníky.

Reprofilace betonové opěrné stěny a provedení barevného nátěru

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav betonové opěrné stěny před opravami
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav povrchu betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav po provedené reprofilaci betonu včetně ochranného nátěru

Reprofilace železobetonové nosné konstrukce mostů

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Sanace železobetonové konstrukce mostu - Původní stav po odstranění nenosného betonu a opískování
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Reporfilace železobetonu - stav po opravě
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Detail původního stavu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Detail sanace
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Opravy betonových konstrukcí římsy mostu - původní stav
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Opravy betonových konstrukcí římsy mostu - po opravě

Sanace a kompletní povrchové úpravy mostu

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav mostu přes železniční trať
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Most během prováděných oprav
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Most po reprofilaci betonu a ochranných nátěrech

Reprofilace železobetonové konstrukce protihlukové stěny

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav povrchu betonu před sanací
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Reprofilace betonu opravnými hrubými a jemnými maltami
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Nástřik ochranného barevného nátěru, včetně penetrace
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotová sanace betonu protihlukové stěny s ochranným nátěrem

Opravy betonu, tmelení dilatačních spar, nátěr betonových ploch koupaliště a brouzdaliště

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav povrchu betonu před opravou
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Koupaliště po opravě betonu a ochranném nátěru na beton

Broušení, vyspravení a barevný nátěr betonových prvků

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Betonové prvky z monolitického pohledového betonu betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Pohledový beton po broušení. Provedené lokální opravy betonu. Ochranný barevný nátěr.

Otryskání, reprofilace a stěrkování nosných železobetonových konstrukcí

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Železobetonové sloupy -původní stav
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Po provedené sanaci betonu.

Sanace paty sloupu železobetonového skeletu

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav patky sloupu železobetonového skeletu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav patky sloupu železobetonového skeletu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Příprava podkladu tryskáním. Provedení zálivky paty sloupu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Provedená hrubá reprofilace paty sloupu, do spojovacího můstku
Sanace betonového propustku pod komunikací
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav betonového propustku
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Oplach betonové konstrukce propustku po přípravě podkladu pískováním
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Provedení hrubých reprofilací betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotová sanace betonového propustku po sanaci. Strěrkování. Ochranná penetrace na povchu stěrky.
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Oprava betonového propustku pod komunikací
Oprava betonového propustku
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav betonu před opravou povrchu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Provádění hrubých oprav betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Ochranná stěrka na beton
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Nátěr betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Stav železobetonové konstrukce před opravou
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Hotové opravy betonu a ochranný nátěr

Opravy betonového mostu

 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Původní stav mostu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Most po stěrkování povrchu betonu
 • Sanace, opravy a reprofilace betonových konstrukcí. Nátěr na beton.
  Ochrana a reprofilace betonu stěrkami
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti