Upravit stránku

Nabídka vybraných stavebních prací


Rekonstrukce budov (kompletní činnost)


Chemicky odolné povrchy stavebních konstrukcí (podlahy, jímky, apod.)


Provádění podlévacích a kotvících malt


Vodotěsné stěrkové izolace bazénů, jímek, propustků, vodojemů, apod.


Penetrace a nátěry betonu, kamene, pískovce, cihelného režného zdiva


Podřezávky cihelného zdiva injektáží proti vzlínání vlhkosti


Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Systémy ochrany oceli řeší různé požadavky stavební praxe

  • nátěry na epoxidové a polyuretanové bázi, příp. se zinkovým prachem, pro vnitřní a venkovní prostředí
  • nátěry na pozinkovanou ocel
  • nátěry na ocel do agresivního prostředí (ČOV, chemicky zatížené konstrukce)
  • povrchy ocelových konstrukcí trvale pod vodou (vodohospodářské stavby)
  • nátěry oceli mechanicky zatížené (pochůzné, pojízdné, římsy, lávky)
  • nátěry pro styk s potravinami a pitnou vodou (zásobníky, sila, nádrže)
Povrch ocelových konstrukcí se před aplikací nátěrů připravuje tryskáním křemičitým pískem, případně je povrch oceli odrezen ručně, s následným použitím základového nátěru na ručně připravený podklad. V závislosti na prostředí a namáhání povrchu ocelové konstrukce je navržena skladba nátěrů jako ucelený systém

Nahoru